"Mieke Klijn is als coach preferred  supplier voor Deloitte Noord Nederland. Ik maak sinds twee jaar gebruik van haar aanbod. Na een intensieve start hebben we nu de gewoonte om eens per kwartaal te reflecteren op ontwikkelingen. Mieke bevraagt me, zet het op scherp, en daagt me uit. Daardoor zie ik telkens weer nieuwe mogelijkheden en perspectieven over de wijze waarop ik in mijn werk sta.  De coaching helpt me echt om in alle drukte aandacht te houden voor wat ik belangrijk vind."
HJ Dijkstra Deloitte Manager indirect tax