“Vanuit CAP heeft Mieke Klijn een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de professionaliteit van P&O medewerkers. Met haar deskundige, energieke en goed op de praktijk van het ziekenhuis afgestemde inbreng zijn we beter toegerust om intervisie te begeleiden voor artsen en verplegend personeel. De dagelijkse hectiek in het ziekenhuis vraagt van ons om rust en ruimte te creeren om goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren. Intervisie is daartoe een noodzakelijk en aantrekkelijk middel, steeds gericht op wat Mieke ons zelf ook liet zien: waar zit je eigen invloed? Hoe kun je jouw bijdrage leveren?” 
Wilma Westers, senior P&O adviseur Medisch Centrum Leeuwarden

“In de netwerkgroep onder leiding van Mieke kijken we ook achter de spiegel die we elkaar voorhouden” 
Rob van Linschoten, dean Instituut voor Bedrijfskunde Hanzehogeschool Groningen