Balans - tussen werk en leven, én binnen het werk - dat is de kern van mijn zoektocht. Waar sta ik op en waar buig ik mee, waar ga ik de confrontatie in en aan, waar maak en geef ik ruimte, waar breng ik rust en waar beweging. Dit alles wil ik passend hebben in de woelige context van mijn werk in grote internationale ruimtevaartprojecten gecombineerd met een sterk doorvoelde noodzaak dat ik als mens om te leven ook echt voldoende 'eigen tijd' nodig heb. Dit is het thema van mijn coachingstraject, en de spiegel die Mieke me daarin voorhoud confronteert en geeft inzicht in mijn éigen belemmeringen, vaardigheden en kansen, en tegelijk óók in die van degenen met wie ik samenwerk. Zo krijg ik steeds meer handvaten om mezelf en de mensen om me heen goed te leiden en begeleiden.
Peter Roelfsema, SRON Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek
Sterrenkundige, Wetenschappelijk leider SAFARI satellietproject

"Mieke Klijn is als coach preferred  supplier voor Deloitte Noord Nederland. Ik maak sinds twee jaar gebruik van haar aanbod. Na een intensieve start hebben we nu de gewoonte om eens per kwartaal te reflecteren op ontwikkelingen. Mieke bevraagt me, zet het op scherp, en daagt me uit. Daardoor zie ik telkens weer nieuwe mogelijkheden en perspectieven over de wijze waarop ik in mijn werk sta.  De coaching helpt me echt om in alle drukte aandacht te houden voor wat ik belangrijk vind."
HJ Dijkstra Deloitte Manager indirect tax

"Vanaf 2009 heb ik serie van 12 coachgesprekken bij Mieke gevolgd. Mieke biedt op professionele wijze:  veiligheid, ondersteuning, confrontatie, analyse, humor, warme betrokkenheid en spel: uitmondend in kritische (zelf)reflectie op het eigen denken en handelen die leidt tot een grotere persoonlijke effectiviteit en tevredenheid."
Lies van der Wal, ROS Friesland, regioadviseur

"Mieke coacht mij individueel en dat levert mij veel positieve energie op. Ze weet mij, zonder pasklare antwoorden te hebben en te geven, scherper te maken in mijn dagelijks handelen als manager van een afdeling. Ze bezit noodzakelijke kennis en achtergrond, maar heeft vooral persoonlijke kenmerken die haar tot een voor mij goede coach maken: Ze stelt open vragen, is duidelijk als dat nodig is, niet bang voor confrontaties en daagt uit tijdens de coachingsessies. Daarnaast is ze een prettige persoonlijkheid, waardoor haar coaching altijd gepaard gaat met de nodige humor en ontspannenheid. Ik ben als manager en als persoon die wil verbeteren, door haar scherper en beter geworden."
Gerrit Hagenauw, hoofd Personeel Advies Control, OCSW/Gemeente Groningen.