"Vanaf 2009 heb ik serie van 12 coachgesprekken bij Mieke gevolgd. Mieke biedt op professionele wijze:  veiligheid, ondersteuning, confrontatie, analyse, humor, warme betrokkenheid en spel: uitmondend in kritische (zelf)reflectie op het eigen denken en handelen die leidt tot een grotere persoonlijke effectiviteit en tevredenheid."
Lies van der Wal, ROS Friesland, regioadviseur