advies en procesbegeleiding

“Mieke heeft ons MT begeleid tijdens toen we organisatie-inrichtingskwesties bij de kop hadden. Op een organische manier nodigde ze iedereen uit om in te brengen wat we belangrijk vonden. Door stil te staan bij de identiteit en ontwikkeling van de organisatie werd voor iedereen duidelijk waarom de huidige kwesties speelden en werd ook vanzelfsprekend helder wat ons te doen staat. Er viel een last van mijn schouders. Mieke denkt helder. Ze speelt ‘doordacht gemakkelijk’ in op wat er gaande is. Fijn om zo’n huisadviseur binnen bereik te hebben”

Ellie Oosterhuis Bestuurder CSGNN

“Vrijwel alle collega’s kennen Mieke als onze ‘huisadviseur’. Ze heeft voor Groninger Forum/Forum Groningen de ontwikkeling van medewerkers helpen stimuleren in korte uiteenlopende workshops, individuele coaching en de begeleiding van een groep interne veranderaars.  Alles voor gastvrij zijn naar bezoekers en vitaal, gezamenlijk en kundig bijdragen aan het nieuwe Forum. Principes als coproductie, spreken over wat je WEL wilt en ‘de brug bouwen terwijl je erover loopt’ zijn rode draden in onze aanpak geworden”

Dirk Nijdam directeur bestuurder en Josca Harkes HR adviseur Forum Groningen

“Ik vroeg Mieke om een peiling te doen op een van onze vestigingen rond de vraag: hoe kunnen we de sturing versterken? Mieke voerde een flink aantal individuele gesprekken en maakte ‘foto’s’ van de ervaren issues, opgaven en voorkeuren voor aanpak. Haar rapportage aan het MT gaf inzicht in systeem en cultuurzaken en was tegelijk scherp en concreet. We hebben haar gevraagd haar conclusies op papier te zetten voor alle medewerkers en dat werd een compact stuk met hoge informatiewaarde. Een goede blik in de spiegel“

Trijnie Vos, regiodirecteur Terra

“Mieke begeleidt ons college tijdens de half-jaarlijkse heidagen waarin we stil staan bij de koers en de onderlinge samenwerking. Ze doet dat al een aantal jaren: de samenstelling van het college wisselde en zij bleef. Ze weet op een lichte manier de reflectie te stimuleren met oog voor wat goed gaat. En ze noemt het beestje bij de naam, op een goede, prettige en veilige manier. In die bedding kan een goed gesprek nog gemakkelijker ontstaan”

Rob Bats burgemeester en Judith de Groot gemeentesecretaris Steenwijkerland.

Informatie over advies & procesbegeleiding

Leren in een organisatie. Samen werken en onderzoeken in een complexe context.

Mijn focus ligt op implementatie, ontwikkelen en leren: vraaggericht werken, iteratief, waarderend onderzoeken, co-creatie, van A naar B op de manier van B, begeleiden van interne veranderaars, steeds zoeken naar dialoog zijn principes in mijn aanpak.

Resultaat vergt soms druk en focus: intensief aan de taak werken, doelgericht, in kort tijdsbestek en select gezelschap. ‘Hoge druk pan sessies’ vragen een doordacht ontwerp, zorgvuldige voorbereiding en scherpe interventies.

Op andere momenten gaat het over verbinding en onderstroom. Het voeden van vertrouwen. Botsingen af pellen, door schuld en schaamte heen. De wonderlijke schoonheid van samen zoeken naar de betekenis en voelen hoe dat proces ons mensen verbindt.

Ik begeleidde verandersessies in de zorg, het onderwijs, overheid, industrie en zakelijke dienstverlening. Ik versta de vragen snel, voel de fase van de opgave aan en kan creatief adviseren over de conferentieaanpak die daarbij past. Mijn interventies variëren: los waar het kan en strak waar nodig. Ik houd ervan om aan de praat maar ook in de benen en uit de plooi te komen. Of soms juist rust te zoeken voor echte dialoog. Nagaan wat relevant is in verbinding met het gestelde doel.

Meer weten?