teamcoach

“Ik heb je begeleiding – in advies en training-  altijd als zeer prettig ervaren en vind ik dat je de focus vooral op de dingen hebt die al goed gaan.  Dat heeft een erg positief effect op de groepsdynamiek. De ontwikkelpunten komen zeker naar voren maar op een positieve manier.”

Richt Pander Hoofd Publiek Forum Groningen

“Mieke heeft ons als managementteam begeleid (en zal dat blijven doen!) door ruimte te geven voor onderlinge reflectie, door door te vragen, maar ook door soms te zwijgen. Ze hanteert daarbij een verfrissende mix van methodieken, passend bij het moment. Het helpt ons in de drukte stil te staan bij dat wat echt belangrijk is”

I.Kremers, bestuurder Stichting Vredewold

“Afgelopen jaren heeft Mieke ons begeleid bij teambuildingsbijeenkomsten van de Afdeling Gebiedszaken. We hebben hierbij vraagstukken rondom visie, rollen en samenwerking verkend.

Met behulp van originele gespreksmethodieken van Mieke hebben we hierbij stappen kunnen zetten en is ons team op positieve wijze verder gebracht. Ze heeft goed oog voor processen die spelen, vraagt goed door, geeft iedereen de ruimte en intervenieert wanneer nodig op een subtiele wijze”

Ron Torenbosch afdelingshoofd Gebiedszaken Gemeente Groningen

“Mieke heeft ons begeleid in een lastige fase waarin effecten van chronische overbelasting, onduidelijkheden in de teamstructuur en verschillende professionele perspectieven voelbaar waren. Ze stemde steeds af: met mij als teamleider en op de actualiteit en we richtten ons op professionele, persoonlijke en praktische zaken. Het team waardeerde haar in haar vermogen om ingewikkelde thema’s en processen naar boven te halen door de juiste vragen te stellen. Ze had daarin een goede balans tussen enerzijds het team zelf laten nadenken en anderzijds haar eigen waarnemingen op het juiste moment naar voren te brengen. Als team waardeerden we haar no-nonsense houding: zeggen waar het op staat, met respect en met de beste intentie voor elkaar en ook haar humor: dat maakt het lichter!”

Geja Boomsma, inhoudelijk teamleider PsyQ Groningen

Informatie over teamcoach

Ik denk graag mee over focus en ontwerp van een teaminterventie en ben een ervaren teamcoach.

Bij ‘onderhoudsvragen’ trek ik langere tijd met een team op.  Steeds stem ik af met de leidinggevende of voorbereidingsgroep en help ik de volgende stap te ontwerpen. Soms ligt de nadruk op ruimte maken voor reflectie; dan weer op het concreet oplossen van een gezamenlijk probleem. Ik zie die teams dan zo’n twee of drie keer per jaar.

Bij conflicten of uitdagende nieuwe opgaven is de frequentie doorgaans hoger. Altijd maatwerk. Een paar principes die ik hanteer in one-liners: oog voor de onderstroom en voor de ordening; de wijsheid is in de groep; van A naar B op de manier van B;  simpel doen waar simpel kan; vertragen is vaak versnellen en open dialoog: goed geselecteerd en ongecensureerd!

Ik observeer scherp, met aandacht voor wat er speelt tussen- en in mensen en richt me daarbij op wat relevant is voor de gezamenlijke taak. Ik durf mijn waarnemingen direct te benoemen en laat het ook los als het niet relevant blijkt.

Verder verkennen?