individuele coaching

“Gedurende meerdere fasen in mijn loopbaan heeft Mieke mij als coach begeleid in mijn groei als persoon en professional. Behalve haar sterke luister en reflectie kwaliteiten, heeft Mieke ook scherp zicht op het speelveld. Hierdoor is Mieke is in staat om te coachen vanuit helder begrip van de context. Mieke is warm, biedt een veilige haven en kan je met speelse humor nieuwe inzichten bieden. Ik voel me dankzij de individuele coaching meer in mijn kracht” 

Sharon Smit ten tijde van de laatste coaching directeur Sustainable Society RUG

“Ik heb gedurende een periode van 2 jaar 10 gesprekken gevoerd met Mieke over effectief leiderschap en over balans werk-privé en gezond werken. De reflectie heeft mij wel geholpen en Mieke is een goede waarnemer. Dat werkt.”

Cardioloog UMCG

“Onze leergang ‘Leidinggeven als professie’ (LAP) biedt managers van bestuurlijk, hoger en middenkader gelegenheid om hun visie en vaardigheden aan te scherpen rond leiding geven aan complexe vraagstukken. In deze trajecten vervult Mieke de rol van leermanager: zij ondersteunt deelnemers bij de transfer van de inzichten uit de trainingen naar de praktijk van alle dag. Dat doet ze in individuele coachsessies en groepsbijeenkomsten. Deelnemers waarderen haar inhoudelijke bijdrage en de plezierige wijze waarop ze dit doet. Ook haar ervaring in ziekenhuizen is merkbaar. Als gedelegeerd opdrachtgever vind ik het zelf prettig hoe ze voortdurend betrokken meedenkt over de kwaliteit van wat we bieden”

Coördinator Leiderschapsontwikkeling UMCG

“Eén van de managers binnen ons bedrijf had ervaring met een persoonlijk coachingstraject bij Mieke, hij zei hierover: “ik gun iedereen een coach als Mieke”. Op zijn advies hebben wij inmiddels meerdere medewerkers doorgestuurd naar Mieke voor coachingstraject. De feedback die ik terug krijg van de betreffende medewerkers is positief, zij geven aan dat Mieke positief kritisch en doortastend is, ze geeft medewerkers een veilig gevoel, komt snel tot de kern van het probleem en helpt met werkbare oplossingen en experimenteren in rollenspelen.”

Jeannet Grootoonk, Senior Hr Businesspartner bij Noordhoff

Informatie over individuele coaching

Sinds 1994 coach ik leiders en professionals. Bij sommigen gaat het over sturings- of organisatievraagstukken en leiderschap. Bij anderen om het ontwikkelen van durf, vertrouwen en competenties. Of loopbaanvragen, samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Hoe dan ook: het gaat in mijn coaching altijd om de persoon én de zaak. En om welkom heten én uitdagen.

Ik kom graag letterlijk in beweging om zo verandering en posities te laten ervaren. Mijn eigen indrukken in onze samenwerking zijn materiaal voor het leerproces en ik ben daarbij ‘begripvol en pittig’. Ik geef concrete tips en hecht aan experimenteren en doen. Echte veranderingen gaan verder dan inzicht: ze worden merkbaar in concreet andere innerlijke ervaringen en gedrag.

Hoe ziet een coachingstraject er uit?
We contracteren: 4 tot 10 individuele gesprekken van 1,5 uur. U brengt vragen en dilemma’s uit uw werkpraktijk ter sprake en ik ondersteun, adviseer en coach. We praten, oefenen, onderzoeken en proberen uit met als doel nieuwe perspectieven, nieuw vertrouwen en daarbij passende aanpak waarmee u kunt experimenteren.
In de kennismaking verhelderen we uw vraag en onderzoeken we of mijn deskundigheid hierbij aansluit. Ook toetsen we of het ‘klikt’ en vertrouwen geeft. Bij wederzijds akkoord, stel ik een coachcontract op, met leerdoelen en werkwijze. Soms stel ik voor een test (TIFF) af te nemen. Na uw wijzigingen of groen licht gaan coachcontract en offerte naar de opdrachtgever of u zelf.

De coaching mag voldoen aan uw wensen en aan die van uw organisatie. Daarom betrekken we een leidinggevende of contactpersoon actief bij het vaststellen van de doelen en de resultaten. We doen dat in drie-gesprekken: opdrachtgever/contactpersoon, u en ik spreken samen over wat we relevant vinden in het kader van het traject. Er is geen contact tussen opdrachtgever en mij zonder dat u er zelf bij bent of er uw goedkeuring aan geeft. Ik ga vertrouwelijk met alle informatie om.

Na elk gesprek kunt u een kort verslag schrijven voor u zelf of ons samen. U experimenteert met nieuw gedrag in de praktijk en daarop reflecteren we in het volgende gesprek. Doorgaans zitten er drie à vier weken tussen de ontmoetingen, maar omdat individuele coaching maatwerk is, kan ook dat ritme aangepast worden aan uw wens, leerproces en agenda. De gesprekken vinden plaats in mijn bureau aan de Tuinbouwstraat 54 in Groningen, met parkeergelegenheid voor fiets en auto.

Vragen?

Parkeergelegenheid

U kunt gebruik maken van mijn bezoekersregeling als u uw kenteken aan mij doorgeeft. De pas werkt in dit gebied link naar foto parkeergebied